top of page

The Beauty of GCA

Dapatkan secara percuma slides dan template yang dibentangkan oleh Coach Fadzil di dalam Millionaire Club anjuran Angel Group baru-baru ini. 

Apakah yang anda akan dapat daripada 'The Beauty of GCA'?

 1. Penetapan Niat

 2. Kelebihan GCA untuk 'Recover' perbelanjaan dan pelaburan

 3. Kelebihan GCA sebagai 'Shortcut to Kaya'

 4. Pergerakan Harga Emas Dunia

 5. Sasaran Harga Emas 20 Tahun Akan Datang

 6. Poor Mindset vs Rich Mindset

 7. Pengiraan Recover Perbelanjaan Bulanan

 8. Template Magic 6.67x Formula

Coach Fadzil

Bagaimanakah cara untuk menggunakan template ini?

 1. Tekan pada butang "download" di bawah emel ini.

 2. Anda akan dapat melihat template tersebut dalam bentuk google sheet tetapi hanya "view only"

 3. Tekan bahagian "File", dan pilih "Make a copy" dan save di dalam google drive anda untuk menggunakan template tersebut.

 4. Anda juga boleh mengambil pilihan untuk "download" dalam bentuk PDF atau Excel untuk menggunakan template ini secara offline.

bottom of page